Các loại game
iOS

game mới ra, nhiều người chơi nhất, quảng cáo game, game 2015Giới thiệu [CondorMu] Mu nước ngoài Season 6 ep 3.!Giới thiệu [CondorMu] Mu nước ngoài Season 6 ep 3. Thông Tin Server:
[CondorMu]
Sever này , mình đang chơi , rất vui cho relax nhé 
Khuyến khích tăng % exp khi lập pt nên mọi ng rất welcome cho party luôn . 
Party có thể automatic luôn , cứ gặp ai đang train , pm người đó "1234" là vào pt họ kéo giúp :D . 

Season 6ep3 , exp ngon reset nhanh nhé , nhưng hơi khó tìm zen ( khuyến khích 2 acc , 1 acc reset 1 acc cày zen), 
reset thì cứ mỗi lần tăng 2m , ( lần 1 bắt đầu là 2m) . người Việt mình trong game khác nhiều , helpful cho mọi người luôn nhé .Có command tăng point trong game , married , buff , pet .. đủ cả :D .

www.condormu.com

Dưới đây là 1 số information :

Premium IGCN Season 6 Episode 3
- Client Anti-Cheat Protection
- Exp: x1000
- Master Exp: x500
- Drop: x50
- Max Master Level: 200
- Full Stats: 32767
- Points Per Level: 5 / 6 / 7
- Guild Creation From: 150 Level
- CashShop 'x' (wCoins) - Buffs & Pets
- Zen Drop Balanced
- Monster Strenght Balanced
- Characeter Class Balanced
[Commands]
- /add: add free stat points (/addstr, /addagi, /addvit, /addene, /addcmd )
- /post: send message to server chat (cost 10k)
- /prop: to propose a marry to other player
- /accept: to accept marry proposal
- /teleport: teleports yourself to your marriage partner
- /setparty: set password for AutoParty system
[Chaos Machine Rate]
- Making Item +10: 75%
- Making Item +11: 70%
- Making Item +12: 65%
- Making Item +13: 60%
- Making Item +14: 55%
- Making Item +15: 50%
(Additional +15% to items with Luck Option)
[Party Experience]
~~~ Normal Party ~~~
- In Party 2 member - x2100 (Duo Party)
- In Party 3 members - x2800
- In Party 4 members - x3700
- In Party 5 members - x4800
~~~ Bonus Party ~~~
- In Party 3 members - x3300 (Bronze Party)
- In Party 4 members - x4200 (Silver Party)
- In Party 5 members - x6000 (Gold Party)
[Reset System]
- Reset Limit: 100 Resets
- Reset From: 400 Level
- Reset Price: 5kk * Resets
- Reset Reward: 100 Free Credits
- Stats After Reset: Clear (SM/ELF/BK/SUM - 1200 Free Points * Resets & DL/MG/RF - 1400 Free Points * Resets)
- Grand Reset Limit: 10 GR
- Grand Reset From: 50/80 Resets
- Grand Reset Price: 2kkk
- Grand Reset Reward: 10'000 Free Credits + 10'000 Free Points * GR
- Resets After GR: Keep
[Additional Info]
- Unique Box & Medal Drops
- No Excellent Ancient Items
- No VIP Servers
- No Full Option Items
- Stronger Maps Have Stronger Mobs
- Spots in all Maps

http://www.condormu.com/registration/index/rkoitech/X1000
Giới thiệu [CondorMu] Mu nước ngoài Season 6 ep 3. Hình Ảnh
Không có hình ảnh


Mu online,mu private,mu nước ngoài,game mới ra,game 2015,game free,mu free
Bài viết ngẫu nhiên
?
  • iOS | Tiny Guardians - Thủ thành

  • Hiệp Khách Giang Hồ | Hiệp Khách Yulgangviet

  • MU Online | musatthan.com - Open 9/11

  • Gunny | GunMoon.Com - Open 14h - 6/6

  • Võ Lâm | Võ Lâm Phục Hứng - Open 20/10/2015