Các loại game
iOS

game mới ra, nhiều người chơi nhất, quảng cáo game, game 2015







Giới thiệu Server conquer vn - Open 25/8/2015!




Giới thiệu Server conquer vn - Open 25/8/2015
Giới thiệu Server conquer vn cho anh em nào kết đây full class

Link - Giới thiệu Server conquer vn - Open 25/8/2015



Giới thiệu Server conquer vn - Open 25/8/2015 Thông Tin Server:

Thông tin máy chủ :

Alphatest: 25/08/2015

Open Chính thức: Chưa Cập Nhật


❥Trang chủ: http://conquer.vn.ae/?op=home


- Race: Full Nhân vật mới nhất

- Max Lv: 140

- Map: Full Map 

- Item: 140 

- Exp Rate : 50x
- Drop Item : 50x
- Drop CPS: 100 cps
- Gold drop : 0x

Vào Game = laucher  như hình dưới


ok :D





Giới thiệu Server conquer vn - Open 25/8/2015 Hình Ảnh
Không có hình ảnh


conquer,game private,game lậu,game 2015,game mới ra




Bài viết ngẫu nhiên
?
  • Cửu Long Tranh Bá | abcd

  • Webgame | Ma thiên ký - Open 14/3/2016

  • Webgame | vuachoibai vtcgame

  • Webgame | ThienHaHoi.Net - Open 16/7/2015

  • Game Khác | RaiderZ Vietnam - Open 1/5/2015