Các loại game
iOS

game mới ra, nhiều người chơi nhất, quảng cáo game, game 2015Giới thiệu Pioneer -• • Cap 100 • • New System • • Free Silk !
Giới thiệu Pioneer -• • Cap 100 • • New System • • Free Silk
Giới thiệu Cap 100
Skills Cap 100
Degree 10
Race Chinese & European
Solo EXP/SP Rates 40x
Party EXP/SP Rates 60x
Drop Rate 15x
Alchemy Rates 1x
Max Opt.Lv Max +12
Job Rates 70x
Monster Respawn 5x
SOX New System
DDOS Protected Yes
Free Silk Drop From Uniques
Silk Vote

Link - Giới thiệu Pioneer -• • Cap 100 • • New System • • Free SilkGiới thiệu Pioneer -• • Cap 100 • • New System • • Free Silk Thông Tin Server:
Giới thiệu Pioneer -• • Cap 100 • • New System • • Free Silk Hình Ảnh
Không có hình ảnh


game vn, game moi ra, game private, game lau, game ra hom nay, game ra hom kia,quang cao game private, quang cao game moi ra, quang cao game hay,cap nhat game,game free,game dong nguoi choi
Bài viết ngẫu nhiên
?
  • Game Khác | DreamACE.vn - Phi Đội Private

  • TLBB Online | TLBB FREE miễn phí 100%

  • Võ Lâm | [volamthatsat.com] - Open 17/10/2015

  • Võ Lâm | bathientruyenky.com - Open 18/8

  • MU Online | MU Bảo Châu