Các loại game
iOS

game mới ra, nhiều người chơi nhất, quảng cáo game, game 2015Vote for Kiếm Thế Quyền Năng - 19/07/2014
Quay trở về trang giới thiệu
Kiếm Thế Quyền Năng - 19/07/2014[Please click here if you have been tricked.] Voting is once every 12 hoursIn/Out resets every 30 days?
  • Kiếm Thế | Thánh Chiến - Open 18/6/2015

  • MU Online | MU Hỗn Nguyên - Open 31/3

  • Võ Lâm | VoLamMauLua.Com - Open 27/10

  • Webgame | magioi.net - Open 15/10

  • TLBB Online | TL PHI THIÊN MÃ - Open 14/3/2016