Các loại game
iOS

game mới ra, nhiều người chơi nhất, quảng cáo game, game 2015Vote for Khai mở SERVER OPEN BETA HKbavuong.com​
Quay trở về trang giới thiệu
Khai mở SERVER OPEN BETA HKbavuong.com​[Please click here if you have been tricked.] Voting is once every 12 hoursIn/Out resets every 30 days?
  • TLBB Online | THIÊN LONG BÁ VƯƠNG - Open 19/11

  • Võ Lâm | volamtathan.com - Open 22/10

  • MU Online | MU VN - Máy Chủ Việt Nam

  • Kiếm Thế | HUYẾT LONG KIẾM - Open 17/7/2015

  • MU Online | mu-fpt.net - Open 30/9/2014