Các loại game
iOS

game mới ra, nhiều người chơi nhất, quảng cáo game, game 2015Vote for Truyền Kỳ Bắc Nam - Open 10/03/2016
Quay trở về trang giới thiệu
Truyền Kỳ Bắc Nam - Open 10/03/2016[Please click here if you have been tricked.] Voting is once every 12 hoursIn/Out resets every 30 days?
  • TLBB Online | TL PHI THIÊN MÃ - Open 14/3/2016

  • Đao Kiếm Vô Song | King4Game.Com - 20/7/2014

  • Gunny | gunlion.com -Open 1/11

  • TLBB Online | THIÊN LONG PHÁ THIÊN - Open 7/6

  • Võ Lâm | Truyền Kỳ Bắc Nam - Open 10/03/2016