Các loại game
iOS

game mới ra, nhiều người chơi nhất, quảng cáo game, game 2015Vote for Thiên Long trở về - Open 29/2/2016
Quay trở về trang giới thiệu
Thiên Long trở về - Open 29/2/2016[Please click here if you have been tricked.] Voting is once every 12 hoursIn/Out resets every 30 days?
  • Kiếm Thế | Kiếm Thế Vô Song - Open 23.08.2014

  • TLBB Online | Thiên Long Vô Song - Open 13/8/2015

  • Võ Lâm | PTT.VoLamTuyetKiem.Net

  • Kiếm Thế | KiemTheHoangKim.Net - Open 26/6

  • TLBB Online | THIÊN LONG TIÊU DAO CÔNG - Open 10h00 CN 24/7