Các loại game
iOS

game mới ra, nhiều người chơi nhất, quảng cáo game, game 2015Vote for Hổ Tướng Truyền Kỳ
Quay trở về trang giới thiệu
Hổ Tướng Truyền Kỳ[Please click here if you have been tricked.] Voting is once every 12 hoursIn/Out resets every 30 days?
  • MU Online | MUHIỆPSĨ.COM - Open 8/9/2015

  • Võ Lâm | Truyền Kỳ Bắc Nam - Open 10/03/2016

  • Gunny | Gun9x.Net - Open Beta lúc 14h - 9/6

  • Gunny | GunGood.Com - Open 11/7/2015

  • Webgame | Chân Giới - Open 10h00 3/7/2015