Các loại game
iOS

game mới ra, nhiều người chơi nhất, quảng cáo game, game 2015Vote for Thiên Long Vô Song - Open 13/8/2015
Quay trở về trang giới thiệu
Thiên Long Vô Song - Open 13/8/2015[Please click here if you have been tricked.] Voting is once every 12 hoursIn/Out resets every 30 days?
  • Kiếm Thế | Truyenkykiem.net - 31/05/2015

  • Kiếm Thế | longmonphikiem.net - Open 23/7/2015

  • Võ Lâm | [18h 2/7] Open Beta Võ Lâm Hoàng Gia

  • Kiếm Thế | chienthan.net - Open 4/10/2014

  • Silkroad Online | [SRO] Sài Gòn - 03/07/2014