Các loại game
iOS

game mới ra, nhiều người chơi nhất, quảng cáo game, game 2015Vote for Thiên long Minh Phụng Kiếm - Open 5/8/2015
Quay trở về trang giới thiệu
Thiên long Minh Phụng Kiếm - Open 5/8/2015[Please click here if you have been tricked.] Voting is once every 12 hoursIn/Out resets every 30 days?
  • Võ Lâm | Võ Lâm Phục Hứng - Open 20/10/2015

  • Cổ Long | Cổ Long 2 - Thần Kiếm Hồi Sinh

  • Gunny | GunSuny.com - Open 14/10/2015

  • MU Online | MUHIỆPSĨ.COM - Open 8/9/2015

  • Tiếu Ngạo Giang Hồ | http://tieungaovosong.org/TNGH/ - 26/4/2018