Các loại game
iOS

game mới ra, nhiều người chơi nhất, quảng cáo game, game 2015Vote for Đấu Thần Kỹ - Open 29/7/2015
Quay trở về trang giới thiệu
Đấu Thần Kỹ - Open 29/7/2015[Please click here if you have been tricked.] Voting is once every 12 hoursIn/Out resets every 30 days?
  • Võ Lâm | vietnamtruyenky.net - Open 23/11

  • TLBB Online | Thiên Long Hoa Tiên Tử

  • Võ Lâm | AoMongVoLam.Com - Open 31/8/2015

  • MU Online | Mubavuong.net - Open 28/7/2015

  • TLBB Online | THIÊN LONG ĐỆ NHẤT KIẾM - Open 6/8/2015