Các loại game
iOS

game mới ra, nhiều người chơi nhất, quảng cáo game, game 2015Vote for Cổ Long 2 - Thần Kiếm Hồi Sinh
Quay trở về trang giới thiệu
Cổ Long 2 - Thần Kiếm Hồi Sinh[Please click here if you have been tricked.] Voting is once every 12 hoursIn/Out resets every 30 days?
  • TLBB Online | thienlong-bv.com - Open 16/6/2015

  • Gunny | tieudoiga.com - Open 30/9/2014

  • Gunny | Gunny TankZno1.NeT -

  • Võ Lâm | volamhaokiet.com - Open 19/10

  • TLBB Online | dragon.kiemlong.net - Open Test 29/10