Các loại game
iOS

game mới ra, nhiều người chơi nhất, quảng cáo game, game 2015Vote for GunBig.Net - Open 7/7/2015
Quay trở về trang giới thiệu
GunBig.Net - Open 7/7/2015[Please click here if you have been tricked.] Voting is once every 12 hoursIn/Out resets every 30 days?
  • Gunny | gunevil.com - Open 31/10

  • Võ Lâm | volamhaokiet.com - Open 19/10

  • MU Online | ZanityMU x50 Server Grand

  • MU Online | mu-fpt.net - Open 30/9/2014

  • Webgame | NgaoPhong.Com - Open 15/6/2015