Các loại game
iOS

game mới ra, nhiều người chơi nhất, quảng cáo game, game 2015Vote for Kiếm Thế 2014.net - Open 28/6
Quay trở về trang giới thiệu
Kiếm Thế 2014.net - Open 28/6[Please click here if you have been tricked.] Voting is once every 12 hoursIn/Out resets every 30 days?
  • Kiếm Thế | KIEMTHECLUB.COM - Open 28/6

  • Cổ Long | [Cổ Long 2] Viên Nguyệt v2.1

  • Game Khác | Phi Đội ACE Việt - Open 3/7/2015

  • Hiệp Khách Giang Hồ | TNGH.NET - Open 4/8/2015

  • TLBB Online | TLBB Huyết Kiếm