Các loại game
iOS

game mới ra, nhiều người chơi nhất, quảng cáo game, game 2015Vote for Thiên Long Anh Hùng - Open 22/6
Quay trở về trang giới thiệu
Thiên Long Anh Hùng - Open 22/6[Please click here if you have been tricked.] Voting is once every 12 hoursIn/Out resets every 30 days?
  • Kiếm Thế | Kiếm Thế Huyền Thoại - 23/07/2014

  • Webgame | KiemGiangHo.com - Open 28/6/2015

  • Webgame | TDCGAME.COM - Open 21/6/2015

  • Kiếm Thế | KIẾM THẦN TÀI - OPEN 17/08/2014 - FREE 100%

  • TLBB Online | 2GVN Open BETA - 11/7/2015