Các loại game
iOS

game mới ra, nhiều người chơi nhất, quảng cáo game, game 2015Vote for Metal hero: Chiến tranh quân đội
Quay trở về trang giới thiệu
Metal hero: Chiến tranh quân đội[Please click here if you have been tricked.] Voting is once every 12 hoursIn/Out resets every 30 days?
  • Hiệp Khách Giang Hồ | HIỆP KHÁCH YG-MASTER - 25/11

  • Võ Lâm | volamchiton.net - Open 13/12/2015

  • Gunny | Gunny - GunVua - Open 7/9

  • TLBB Online | dragon.kiemlong.net - Open Test 29/10

  • MU Online | vn-mu.com - Open 26/10