Các loại game
iOS

game mới ra, nhiều người chơi nhất, quảng cáo game, game 2015Vote for LIÊN MINH THIÊN HẠ
Quay trở về trang giới thiệu
LIÊN MINH THIÊN HẠ[Please click here if you have been tricked.] Voting is once every 12 hoursIn/Out resets every 30 days?
  • iOS | Candy Shoot Heroes - Bắn Kẹo

  • Gunny | Sgunny.net - Open 2014

  • Kiếm Thế | KIẾM THẾ KHÓA 50K OPEN 10h 13/7/14 - Free đồng

  • Kiếm Thế | Kiếm Thế Hùng Bá - Open 21/9/2015

  • MU Online | Mu Vinh Danh - Open 9/4