Các loại game
iOS

game mới ra, nhiều người chơi nhất, quảng cáo game, game 2015Vote for Máy chủ Như Lai Thần Chưởng - Open 27/07
Quay trở về trang giới thiệu
Máy chủ Như Lai Thần Chưởng - Open 27/07[Please click here if you have been tricked.] Voting is once every 12 hoursIn/Out resets every 30 days?
  • MU Online | MU37.com - OpenBeta 23/6/2015

  • Cửu Long Tranh Bá | 9D ZGate R2 AlphaTest lúc 15h 12/12/2015

  • Android | Speed kart: City race 3D

  • iOS | Party of heroes - Bữa tiệc Hero

  • Webgame | [Webgame + Android] Eredan Arena